Volg deze 4 stappen voordat je gaat verbouwen.

with Geen reacties

Je hebt besloten je huis te gaan verbouwen en je hebt gehoord dat er tegenwoordig veel vergunningsvrij gebouwd mag worden. Is dat wel zo? Om er achter te komen of je een bouwvergunning nodig hebt voor het plan dat jij in je hoofd hebt zou je de volgende stappen kunnen ondernemen:

1 Kijk in het bestemmingsplan van jouw gemeente of deze verbouwing wordt toegestaan

In het bestemmingsplan zijn de regels omschreven hoe en met wat de gronden in jouw gemeente bebouwd mogen worden. Het makkelijkst gaat dat door naar je gemeente te gaan en te vragen wat de mogelijkheden zijn. Maar…. je kunt het ook zelf, van achter de computer, op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kun je je adres invullen en, in de meeste gevallen, volgen dan alle ruimtelijke ordening plannen die op dit perceel betrekking hebben. De getoonde plannen kunnen aangeklikt worden en dan volgen bestemmingen en regels.

2 Zoek uit of er in jouw gemeente een welstands-beleid is (dit is meestal het geval)

Via de website van jouw gemeente kun je er in de meeste gevallen achterkomen wat het beleid omtrent welstand is. In de meeste gemeenten is er een ‘welstandsnota’, waarin beschreven staat hoe en waarop bouwplannen getoetst worden. De hierin omschreven criteria geven aan waaraan specifieke gebouwen of onderdelen moeten voldoen om ‘niet in strijd te zijn met redelijke eisen van welstand’. Vaak kun je het bouwplan ook in een informeel gesprek ‘voor’-toetsen. Je weet dan waar je aan toe bent en kunt eventueel nog aanbevolen architectonische wijzigingen in het plan meenemen.

3 Check of je een bouwvergunning nodig hebt

Als je bovenstaande zaken hebt gecheckt kun je checken of je een bouwvergunning nodig hebt. Hiervoor kun je online een vragenlijstje invullen op het Omgevingsloket.nl. Sommige uitbreidingen van woningen zijn tegenwoordig vergunningsvrij. Denk hierbij aan een dakkapel op het achterdakvlak, of aanbouwen vanaf een meter achter het voorgevelvlak tot maximaal 4 meter achter het achtergevelvlak. Toch worden hier ook nog een aantal voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld het maximaal aantal te bouwen vierkante meters en de hoogte. De regels hiervoor kun je vinden op een website van de Rijksoverheid over vergunningvrij bouwen. Als je stap 4 doorlopen hebt en je hebt een omgevingsvergunning nodig, dan kun je op het Omgevingsloket.nl ook een aanvraag hiervoor doen. Zorg dat je de in te dienen stukken bij de hand hebt als pdf, ook deze moeten digitaal ingediend te worden.

4 Zorg dat je verbouwing aan het bouwbesluit voldoet

Of je nu wel of niet een vergunning nodig hebt: je moet altijd aan het Bouwbesluit voldoen. Het Bouwbesluit is een groot aantal bouwtechnische regels dat de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en het milieu van gebouwen moet waarborgen. Alle bouwwerken moeten aan die voorschriften voldoen. Het besluit bevat ook Europese voorschriften en toezeggingen aan de Tweede Kamer. Als je een vergunning aan moet vragen wordt hier ook op getoetst. Vergunningvrij betekent niet regelvrij. Houd hier goed rekening mee, niets is zo kostbaar en frustrerend als de stilgelegde bouw van jouw droom.

Meer weten?

Bel of e-mail!