Over aanbouw-verbouw.nl

Als u uw huis wilt gaan verbouwen, maar niet direct weet waar te starten, neem dan contact op met aanbouw-verbouw.nl. Aanbouw-verbouw.nl is een initiatief van INENI Architectuur en is gespecialiseerd in het aanbouwen en verbouwen van uw woning.

Architect Pieter Jan Barnhoorn begeleidt u door het complete bouwproces. Door middel van een helder stappenplan worden uw woonwensen verwerkt in een ontwerp dat leidt tot bouwen. Wij merken steeds meer dat, zowel opdrachtgevers als overheden, hogere eisen stellen aan aanbouwen of verbouwen van woningen. Huiseigenaren omdat zij steeds beter weten wat er mogelijk is, door beurzen, televisieprogramma’s en woonbladen. De overheid stelt steeds hogere eisen aan bijvoorbeeld energieverbruik. Wist u bijvoorbeeld dat uitbreidingen van uw woning qua energieprestaties aan nieuwbouweisen moeten voldoen? Men kan dus niet meer volstaan met de veel gehoorde uitdrukking: zo bouwen we altijd…….. Kennis van regelgeving en technische mogelijkheden is dus onmisbaar.

Met meer dan 20 jaar ervaring als architect, en met meer dan voldoende kennis van regelgeving en technische oplossingen, ontstaan iedere keer creatieve en unieke verbouwingen.

INENI Architectuur is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten en ingeschreven bij het Bureau Architectenregister.

Afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Bel of e-mail

Pieter Jan Barnhoorn

architect bna