Vergunningsvrij bouwen?

with Geen reacties

Niet voor elke verbouwing is een (omgevings)vergunning nodig, soms kun je ‘vergunningsvrij’ bouwen. Dit houdt in dat je voor deze verbouwing geen vergunning bij de gemeente hoeft aan te vragen. Dit kan voorkomen bij het doen van kleine verbouwingen, zoals het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak, het plaatsen van een schutting of het maken┬ávan een aanbouw achter of naast de woning.

Uiteraard moeten dit soort ‘kleine’ verbouwingen of uitbreidingen wel binnen zekere grenzen vallen. Per 1 november 2014 is bijvoorbeeld het bouwvlak voor een uitbouw aan de achterzijde van een woning 4 meter diep. Betekent dit dat dit altijd mag? Nee, zeker niet. Hier geldt een beperking ten opzichte van het bebouwde oppervlak van het achtererfgebied. Regels die, voordat je gaat laten bouwen, goed nagekeken moeten worden.

En als je dit uitgezocht hebt, mag je dan zomaar gaan (laten) bouwen? Ook dat kan niet zomaar. Een nieuw te bouwen gebouwonderdeel (aanbouw, dakkapel enz.) moet voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit hieraan stelt. In dit Bouwbesluit staan regels opgenomen over gebruik, veiligheid, constructie en bouwfysica. Vergunningsvrij betekent dus zeker niet ‘regelvrij’. Vaak wordt gezegd dat er niet aan de laatste regelgeving voldaan hoeft te worden en dat je terug kunt grijpen op de regelgeving uit de tijd van de bouw van het oorspronkelijke gebouw. Voor een aantal regels geldt dit inderdaad, maar voor bijvoorbeeld constructieve eisen of isolatie-eisen geldt dit niet. Als eigenaar van de woning bent u hiervoor verantwoordelijk. De rijksoverheid heeft per 1 januari 2015 de regelgeving omtrent isoleren van nieuwe gebouwonderdelen nog eens aangescherpt.

Het is dus belangrijk om voordat er gestart wordt een aantal zaken te checken:

  • heeft u een bouwvergunning nodig (Omgevingsloket, folder Rijksoverheid) voor dit plan
  • past het plan binnen de welstandseisen van de gemeente
  • voldoet het plan aan de bouwverordening van de gemeente
  • voldoet het plan aan de bouwvoorschriften (Bouwbesluit)

Uiteraard ontwerpt en tekent aanbouw-verbouw.nl aan de hand van bovenstaande regelgeving. Meer weten? Neem dan eens vrijblijvend contact op!

Wilt u weten wat wij hierin kunnen betekenen?

CONTACT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *