Verbouwen! En de buren dan?

with Geen reacties

Als je gaat aanbouwen of verbouwen moet je natuurlijk rekening houden met je buren. Ook als je meent rechten te hebben doordat je vergunningsvrij mag bouwen. Zeker in het geval van geschakelde woningen is het belangrijk van te voren je buren goed te informeren wat je van plan bent. Niets is zo ingewikkeld als achteraf te proberen de ontstane misverstanden de wereld uit te helpen. De meeste problemen die voorgelegd worden aan bijvoorbeeld De Rijdende Rechter zijn die waar onenigheid is ontstaan over erfgrenzen en gezamenlijk bezit. Hoe voorkom je nu toch discussie achteraf? Volg onderstaande stappen:

1 Informeer eerst naar wat mogelijk is

Zoek op in het bestemmingsplan, de welstandsnota van je gemeente en het omgevingsloket binnen welke randvoorwaarden je mag bouwen of verbouwen. Zo kom je goed beslagen ten ijs en weet je waar je over praat.

2 Maak een goed plan

Het lijkt zo simpel, maar een goed plan op papier maakt voor jezelf, maar ook voor je buren inzichtelijk wat je gaat (ver)bouwen. Maak zelf een plan, of met een architect, en zorg dat hier de belangrijkste gegevens op staan. Aanzichten van de gevel(s), plattegrond en, niet onbelangrijk, de aansluiting met de buren. Het hoeft nog niet tot in detail, maar zorg wel dat het klopt. Een schetsje, al dan niet vergezeld van wat gewijs naar een gevel, is niet genoeg.

3 Bespreek het plan met je buren

Als je een plan hebt uitgetekend dat voldoet aan de regels van het bestemmingsplan en/of vergunningsvrij bouwen, dan bespreek je het met je buren. Belangrijk om te bespreken is, in het geval van een aanbouw, waar de scheidingsmuren ten opzichte van de erfgrens komen te staan. Ben jij de enige die gaat bouwen dan moeten deze buitenmuren op jouw kavel, d.w.z. tegen de erfgrens staan. In veel gevallen zal deze situatie tot een ‘knik’ in de binnenmuur van je woonkamer of keuken leiden. Dit omdat een buitenwand in de meeste gevallen ‘dikker’ is dan een scheidingswand tussen twee woningen. Als het bouwkundig mogelijk is kun je met je buren afspreken deze buitenwand iets op de grond van de buren te zetten. Achteraf kunnen je buren dan deze wand ook gebruiken als binnenwand bij een mogelijke aanbouw. Bespreek ook de ‘overlast’ die de buren zullen hebben: een ladder of steiger, grondwerkzaamheden voor de fundering, hoe zit het met de hemelwaterafvoer, herstel van terras of tuin enz.

4 Zet je afspraken op papier

Het zal niet de eerste keer zijn dat buren in eerste instantie akkoord gaan, maar later toch problemen hebben met jouw verbouwing. Zet daarom de afspraken die je maakt op papier en onderteken beiden. Het lijkt formeel, maar in geval van discussie kun je hier altijd op terugvallen. Beide handtekeningen en wat aantekeningen op de tekening die je hebt besproken is vaak al genoeg. In het geval dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen wil dit ook de procedure nog wel eens bespoedigen. Een gemeente hoeft dan immers niet de buren te informeren/raadplegen over gemaakte afspraken.

Kijk ook eens bij de Tips over Burenrecht.

Meer weten?

Bel of e-mail!